See all House For Sale, Transgariep & Goldfields, Free State
 

Matlo a Matjha - GREEN ACRES 2 Bedroom House Bloemspruit
Bloemfontein, Free State - South Africa

Matlo a Matjha - GREEN ACRES 2 Bedroom House Bloemspruit Bloemfontein, Free State - South Africa

Available: 7 yrs, 2 ms ago
Contact: Anamarie Kotze
0797452441

Account Name: Anamarie Kotze
User Since: 06 Dec 2013
Ads Published: 28
Ads Active: 5 (View ads)
Email

Matlo a Matjha - GREEN ACRES 2 Bedroom House Bloemspruit Bloemfontein, Free State - South Africa

Description

Moo ditoro di fetohang nnete ho batho

Matlo a Matjha - GREEN ACRES
Etsa kgetho yahao kajeno hobane o ka kgona
Poloto & polane ka tueko etlase haholo
Halo patalwe kekeletso ya di tefello
Tittle e felletseng
Kgetha seo ose ratang hotswa ho morekisi wahao bakeng sa ntloha yahao
Matlo a rona a tloha ho R230 000.00 - kamore tse pedi tsa ho robala, Batekamore ele nngwe hoya ho kamore tse tharo tsa ho robala, Batekamore tse pedi ka theko: R 554 000.00
Dipoloto di tloha ho R 185 000.00 - 364sq, boholo boo oka kgethang hobona
Re etsa bobebe telele hoya mabenkeleng,  kliniking, setopong sa dipalangwang, seteisheneng sa peterole, seteisheneng sa sepolesa hammoho le toropong.

Letsetsa dinomong tsena: Evelyn 0720950150

SELEBALE HLE PELA ENE HLOKE MOHATLA KA LEBAKA LA HOROMELETSTA


The Ad above is no longer available. You may be interested in these similar Ads.


See More...

Back To Top