See all Activities & Hobbies, East Rand, Gauteng

School readiness assessments Support to school ready kids
Kempton Park, Gauteng - South Africa

School readiness assessments Support to school ready kids Kempton Park, Gauteng - South Africa

Available: 1 yr, 1 m ago
Contact: GP Oosthuizen
0761959532
Contact #2: E Oosthuizen
0713280206

Account Name: GP Oosthuizen
User Since: 20 Nov 2020
Ads Published: 1
Ads Active: 1
Email

School readiness assessments Support to school ready kids Kempton Park, Gauteng - South Africa

Description

How ready is my child for Gr 1? Don’t feel alone. Most of us don’t know. We help parents to have certainty. First your child can do assessments that cover every area. You as a parent support the child in the process. The goal is that you as parent can identify where your child needs more attention.
Why are these assessments so important? Gr R is the foundation of the foundation. Just like in construction the ditch that the material is laid in must be formed correctly. To simplify it: Gr R is the phase where the child learns to receive information, store it and functionally use it. This principle will determine the performance of his/her school career and beyond. 
Our mission is to support parents in this most important phase of their child’s life.
Hoe gereed is my kind vir Gr 1? Moenie alleen voel nie. Meeste van ons weet nie. Ons help ouers om sekerheid te he. Eerstens kan n kind skool gereedheids assesserings doen wat elke aspek dek. Ouers doen dit saam met die kind in n ondersteunings hoedanigheid. Die doel hiervan is dat ouers dan kan bepaal waar hul kind ekstra aandag moet kry.
Waarom is hierdie assesserings so belangrik? Gr R is die fondasie van die fondasie. Dit beteken dat soos in konstruksie moet die sloot waarin die fondasie materiaal geplaas word reg gevorm word. Eenvoudig gestel: Gr R is die fase om die kind te leer om inligting te kan ontvang,te stoor en funksioneel te gebruik. Hierdie beginsel bepaal hoe goed die kind sal presteer in sy hele skool loopbaan en daarna.
Ons missie is om ouers te ondersteun in hierdie heel belangrikste fase van hulle kind se lewe.

 


Available: 6+ ms ago
Contact: GP Oosthuizen
0761959532
Contact #2: E Oosthuizen
0713280206

Account Name: GP Oosthuizen
User Since: 20 Nov 2020
Ads Published: 1
Ads Active: 1
Email

Back To Top