See all Accounting & Tax Services, Overberg / Whale Coast, Western Cape
 

LAMPRECHT & CO / KIE ACCOUNTANTS AND BOOKKEEPERS Accounting Services
Swellendam, Western Cape - South Africa

LAMPRECHT & CO / KIE ACCOUNTANTS AND BOOKKEEPERS Accounting Services Swellendam, Western Cape - South Africa

Available: 8 yrs ago
Contact: Raimond Lamprecht
0823771953

Account Name: Raimond Lamprecht
User Since: 14/01/11
Ads Published: 15
Ads Active: 3 (View ads)
Email

LAMPRECHT & CO / KIE ACCOUNTANTS AND BOOKKEEPERS Accounting Services Swellendam, Western Cape - South Africa

Description

LAMPRECHT & CO / KIE practise as accountants and bookkeepers services as well as income tax and financial services consultants and advisors in SWELLENDAM, OVERBERG, GARDEN ROUTE, SOUTHERN CAPE, WESTERN CAPE since 1992. The firm specialize in full accounting up to final financial statements, submitting returns to SARS, business and personal income tax, returns for VAT, PAYE, UIF etc as well as general accounting and bookkeeping services on a monthly, daily or yearly basis. We also do normal secretarial work such as paying of creditors, debtors, stock control etc.

Furthermore we can assist you with the founding of Close Corporations, bonds and financing. We also draw up wills for free, and can assist you with administration of deceased estates at a fraction of the prescribed fee.

We are also affiliated to a registered financial services investment company to assist you to invest in the most profitable types of investments and insurance policies with the best legal tax savings to your advantage.

LAMPRECHT & CO / KIE praktiseer sedert 1992 as rekenmeesters en boekhouers dienste asook inkomste belasting en finansiele dienste konsultante en adviseurs in SWELLENDAM, OVERBERG, TUINROETE, SUIDKAAP en WESTELIKE PROVINSIE. Die firma spesialiseer in besigheid en persoonlike inkomste belasting, opstel van finale finansiele state, indiening van opgawes by SAID, indien van opgawes vir BTW, LBS, WVF ens, asook normale rekenkundige en boekhou dienste op n daaglikse, maandelikse of jaarlikse basis. Ons verrig ook gewone sekretariele dienste soos betaling van krediteure, debiteure, voorraad kontrole ens.

Verder verrig die praktyk ook dienste soos die stigting van Beslote Korporasies, verbande en finansiering. Ons stel ook testamente gratis op en kan u bystaan met die bereddering van bestorwe boedels teen n fraksie van die voorgeskrewe fooi.

Die praktyk is ook geaffilieer by n geregistreerde finansiele dienste beleggingsfirma om u behulpsaam te wees om die bes moontlik beleggings en versekering opsies uit te voer met die voordeligste belasting besparings tot u voordeel.


The Ad above is no longer available. You may be interested in these similar Ads.

Back To Top