Matlo a Matjha - GREEN ACRES 2 Bedroom House Bloemspruit

Bloemfontein, Free State - South Africa

 

Description

Moo ditoro di fetohang nnete ho batho

Matlo a Matjha - GREEN ACRES
Etsa kgetho yahao kajeno hobane o ka kgona
Poloto & polane ka tueko etlase haholo
Halo patalwe kekeletso ya di tefello
Tittle e felletseng
Kgetha seo ose ratang hotswa ho morekisi wahao bakeng sa ntloha yahao
Matlo a rona a tloha ho R230 000.00 - kamore tse pedi tsa ho robala, Batekamore ele nngwe hoya ho kamore tse tharo tsa ho robala, Batekamore tse pedi ka theko: R 554 000.00
Dipoloto di tloha ho R 185 000.00 - 364sq, boholo boo oka kgethang hobona
Re etsa bobebe telele hoya mabenkeleng,  kliniking, setopong sa dipalangwang, seteisheneng sa peterole, seteisheneng sa sepolesa hammoho le toropong.

Letsetsa dinomong tsena: Evelyn 0720950150

SELEBALE HLE PELA ENE HLOKE MOHATLA KA LEBAKA LA HOROMELETSTA


The Ad above is no longer available. You may be interested in these similar Ads.

Back To Top